Zorgaanbod

In de Spil is een diversiteit van zorgaanbieders.  Onder Alliade zorggroep valt een woonvoorzieningen ( locatie Bûtenfjild) en dagbesteding MFA De Spil Schoterplein voor mensen met een verstandelijke beperking.(www.alliade.nl)

Onder Fidesta zorg franchise valt Fidesta Skoatterhuys (www.fidesta-skoatterhuys.nl), dit is een woonvorm voor ouderen tussen thuis en verpleeghuis, in een kleinschalige, beschutte en vertrouwde woonomgeving.

 

Daarnaast zijn er diverse paramedische beroepen gehuisvest. De logopediepraktijk van Henriëtte Kloosterman – de Boer Logopedie is leuk.nl is tevens gevestigd op de Spil (www.logopedieisleuk.nl). Verloskundigenpraktijk "De Vlinder" (www.verloskundigenpraktijkdevlinder.nl) heeft op bepaalde dagen spreekuren.

Dagbesteding de Spil
Schoterplein 23
Heerenveen
dagbestedingdespil@talant.nl

Telefoon 06-25234202

Fidesta Skoatterhuys
Schoterplein 2-5
Heerenveen
info@fidesta-skoatterhuys.nl https://www.fidesta-skoatterhuys.nl

Telefoon 0682684811

Logopedie is leuk.nl
Schoterplein 25
Heerenveen
heerenveen@logopedieisleuk.nl https://www.logopedieisleuk.nl

Telefoon 0513-654355

Talant
Trambaan 10
Heerenveen
info@talant.nl https://www.talant.nl

Telefoon 0513 -643800

Vrijwilligers gezocht