Talant

Dag Besteding in MFA De Spil is een van de vele dagbestedingslocaties van Talant voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo’n tien mensen met een beperking hebben samen met twee begeleiders hun baan bij dagbesteding De Spil. Pal naast MFA De Spil bevindt zich woonlocatie Bûtenfjild van Talant.

 

Talant helpt mensen met een beperking in Friesland hún leven te leiden. Of het nu gaat om werk en/of dagbesteding, wonen of leren, om 24-uurszorg of enkele uren begeleiding per week: de zorg en ondersteuning die Talant biedt, past bij de vraag en de individuele mogelijkheden. Talant is er voor kinderen (en hun gezin), volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Het Open Leercentrum Fryslân en de Specialistische Functies van Talant zijn er voor specifieke vragen op het gebied van respectievelijk leren en observatie, diagnostiek en behandeling.

 

Om mensen met een verstandelijke beperking, naast de specifieke ondersteuning van Talant, zoveel mogelijk gebruik te laten maken van reguliere voorzieningen in de samenleving werkt Talant samen met andere organisaties zoals scholen, woningbouwcorporaties en andere zorginstellingen. Ook op andere manieren wordt gewerkt aan integratie. Dit gebeurt onder meer door mensen met een beperking aan te moedigen mee te doen aan wijkactiviteiten, door hen zelf vrijwilliger te laten zijn bij zulke activiteiten of met werk en dagbesteding in de samenleving.

Ga naar website

Vrijwilligers gezocht