Natuurspeeltuin “It Mar”

3217_743_524

Natuurspeeltuin “It Mar”

Wie wil zaterdag 30 mei helpen speeltuin “It Mar” te bouwen?

Al enkele jaren is een werkgroep bezig om de realisatie van een speeltuin in het Meer voor elkaar te krijgen. Dit traject heeft nogal even geduurd, omdat er het e.e.a. aan obstakels moest worden overwonnen. Maar nu is het eindelijk zover. De financiën zijn rond en het grondwerk is in volle gang.

In de Knipe is een speeltuincommissie actief, welke valt onder het plaatselijk belang. Plaatselijk belang Meiinoar Ien behelst naast De Knipe ook het Meer, de Zestienroeden, Veensluis en de Woudsterweg in Heerenveen. De speeltuincommissie heeft op basis van haar doelstellingen besloten een werkgroep te vragen de realisatie van een speeltuin in het Heerenveenster deel van het plaatselijk belang te organiseren. Daarvoor heeft zij via Alie Kuindersma, lid speeltuincommissie, nog twee mensen, Frits Deden en Pier Kingma, gevraagd de speeltuin te organiseren. Frits is inmiddels vervangen door Thijs van Zwieten.

De werkgroep heeft van de gemeente een terrein aan het Meer beschikbaar gekregen om de speeltuin aan te leggen. Daarbij is door de gemeente aangegeven dat de burgers zelf alles verder moeten regelen. Dat betekent het organiseren van geld, vergunningen, bouw en ook is er een beheersovereenkomst gesloten tussen plaatselijk belang en de gemeente waarin diverse voorwaarden staan aangaande het beheer en onderhoud.

Aan de bouw van de speeltuin dragen de volgende partijen financieel bij:

  • ANWB
  • Gemeente Heerenveen
  • Iepen Mienskip Funs, provincie Fryslân
  • Jantje Beton
  • Kringloop de Lege Knip
  • Plaatselijk belang Meiinoar Ien, de Knipe
  • Rabobank
  • Stichting fonds de Knypeach
  • Wijkraad Skoatterwald

Zoals gezegd is het grondwerk al grotendeels gereed. De toestellen zijn reeds aangeschaft. Nu moeten deze natuurlijk ook nog geplaatst worden. Dat gaat gebeuren op zaterdag 30 mei aanstaande, inderdaad in het “survivalweekend”. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daarvoor hebben we jullie hulp nodig. Je kunt je aanmelden bij Pier Kingma (06 2336 7282 of pierenjudith@live.nl).

Prijsvraag

Verder zijn we nog op zoek naar een mooie naam voor onze speeltuin. Heb je een leuk idee? Geef dit dan door aan Pier. Tijdens de officiële opening zal de winnende naam bekend worden gemaakt en is er uiteraard een presentje voor de winnaar beschikbaar.

18-05-2015 / 09:52