De wijk Onderwijs & Kinderopvang Sport, Cultuur & Natuur Zorgaanbod Verhuur & Horeca Vrijwilligers

Caleidoscoop

Caleidoscoop is de veelkleurige en veelzijdige welzijnsinstelling in de gemeente Heerenveen. Een breed pakket diensten en activiteiten wordt dichtbij de leef- en woonomgeving van de inwoners geleverd. Denk daarbij aan ontmoeting, educatie en recreatie.

Opvoedingsondersteuning, kinderwerk, tiener- en jongerenwerk, buurtopbouwwerk, volwassenenwerk en ouderenwerk  zijn de hoekstenen van het werk van Caleidoscoop. Dit werk wordt uitgevoerd door een deskundig personeelsbestand van ongeveer 40 medewerkers, aangevuld met honderden vrijwilligers en een aantal stagiaires. Samen met de inwoners en met andere organisaties werkt Caleidoscoop aan een prettig en actief leefklimaat in Heerenveen.

Website